När inkludering inte fungerar

Härom dagen diskuterade jag skola med en ny bekant, som är lärare i en Academy i England. De ”halvprivata” Academy-skolorna kritiseras ibland, precis som i Sverige, för att ha större intresse av att tjäna pengar än att ge barn en bra utbildning. Så är det absolut inte alltid, men i detta fall verkar ledningens prioriteringar vara felaktiga, bland annat vad gäller de resurser de lägger på administrativ personal, särskilt chefer, jämfört med lärare och teaching assistants.

Den person jag talade med är lärare för en klass sexåringar. Skolan ligger i ett ”deprived” (utsatt) område, och det är ingen elev i klassen som har ”medelklassbakgrund” eller ens ”normal arbetarbakgrund”. Många av skolans elever har ingen förälder som jobbar. Få, om några, föräldrar har en utbildning efter gymnasiet (om de ens har gått i gymnasiet eller motsvarande). Många elever har koncentrationssvårigheter, många har engelska som andraspråk och många får inte tillräckligt mycket mat hemma – ”I’ve never seen children eat as voraciously before” (glupskt, girigt) – kanske får de ingen mat utöver skollunchen och gratis frukost (som i England ofta består av cornflakes och två skivor vitt bröd med t ex sylt på).

Inkluderingsagendan har inte varit lika stark i England som i Sverige, men under de senaste sju-åtta åren har den vuxit, ofta av besparingsskäl. Nedskärningarna på skolområdet har varit stora. Det är dyrare att skapa mindre grupper för elever som behöver det än att låta dem gå kvar i den vanliga klassen. Även resurserna för stödpersonal har skurits ned, vilket har lett till att läraren jag talade med är ensam lärare för 30 elever, med hjälp av en teaching assistant några timmar i veckan. Det räcker inte långt.

Läraren berättade om att hen ständigt har blåmärken på armarna – resultatet av att hen dagligen tvingas att handgripligen skilja elever åt som slåss. ”They would kill each other if we allowed them to.” En elev har särskilda svårigheter och får stora utbrott, farligt för de andra, vilket leder till att läraren emellanåt (ensam) får evakuera de andra 29 barnen från klassrummet. Jag fick höra lite om elevens bakgrund, vilket var en extremt tragisk berättelse om en förälder som utsatts för enorma övergrepp och inte klarar att ta hand om sina fem barn. Läraren har arbetat för att denna elev skall flyttas till en specialskola, men specialskolan kan inte åta sig barnet förrän föräldern har besökt skolan, och det förefaller vara en omöjlig uppgift att få föräldern att engagera sig i det – av delvis förklarliga skäl. Föräldern mäktar inte med sitt eget liv ens och är inlagd på sjukhus under långa perioder. Resultatet är att alla 30 barn försakar sin skolgång.

Därför är det i detta klassrum inte tal om så värst mycket undervisning i dess ursprungliga bemärkelse. Läraren hade gått ner mer än sex kilo sedan terminen började i september och har svårt att sova för att hen oroar sig över klassen, och vad som kommer att hända med eleverna när hen slutar till jul – för hen klarar det inte längre. Ännu en gång kommer alltså eleverna få uppleva att en vuxen ”ger upp” dem. När läraren tog upp svårigheterna med sin närmaste chef och bad om mer hjälp från teaching assistants fick hen svaret ”so you are telling me that you are not capable of teaching them?”

Sannolikt finns det klassrum i Sverige där situationen är likartad, men jag hoppas att det är få lärare som möts av inställningen att det är lärarens eget fel som inte ”klarar eleverna”.

Skolan måste få vara en instans där undervisning är huvudsysslan. Elever som har problem som gör att de inte fungerar i klassrummet måste få gå i särskilda, mindre grupper/klasser – för deras egen skull och för de andras. Våra framtida utgifter för att ta om hand om unga vuxna som inte fått hjälp – både för sin mentala hälsas skull och för att klara sin skolgång – kommer att bli högre än de utgifter vi skulle ha nu för att ge dem en vettig skolgång.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s