Blir resultaten bättre med fler undervisningstimmar?

En dansk undersökning (Københavns Universitet) har tittat på hur stor betydelse antalet undervisningstimmar har för elevresultaten i nionde klass, och specifikt vilken betydelse elevernas engagemang har på resultaten. Bakgrunden till undersökningen är den danska Folkeskolereformen 2014, som ökade antalet undervisningstimmar (och därmed förlängde skoldagen, vilket fått kritik från föräldrar till trötta unga skolbarn – ofta resursstarka föräldrar, som kan se till att deras barn ”undervisas” i hemmet också).

Undersökningen tittar också på om effekterna av ökad undervisningstid är olika beroende på kön och socio-ekonomisk bakgrund.

Att öka antalet undervisningstimmar diskuteras ofta även i Sverige. Har det ökade antalet timmar då haft någon effekt på elevernas prestationer i de ämnen som fått mer tid? Och har elevernas engagemang någon betydelse – spelar det någon roll om eleverna är intresserade av det de ska lära sig?

Ja, en del resultat blir bättre visar det sig, men inte alla. Det finns en svagt positiv effekt av fler undervisningstimmar på elevernas resultat. Mer specifikt påvisar studien att:

  • generellt blir eleverna bättre på matematik, men inte på danska, med fler undervisningstimmar –
  • men: denna effekt går hand i hand med elevengagemang – elever som är ”genomsnittligt engagerade” blir bättre på matematik, medan det inte finns någon effekt för ”mycket engagerade” eller ”oengagerade” elever
  • Det finns könsmässiga skillnader i resultaten: fler undervisningstimmar i matematik ger mer effekt för flickor än för pojkar, och kan bidraga till att reducera gapet mellan pojkars och flickors resultat.

De individer och partier som förespråkar fler undervisningstimmar har sannolikt målet att särskilt elever som får låga (icke godkända) resultat skall bli bättre. Det är troligt att många av dessa elever även är oengagerade. Det är därför intressant att notera att det verkar vara en bättre strategi att väcka svaga elevers intresse för ämnet innan man ger sig in på att öka antalet undervisningstimmar. Kanske skulle resultaten då till och med förbättras utan att man ökar antalet timmar.

Länk till studien: https://www.researchgate.net/publication/324497198_Er_det_kun_et_sporgsmal_om_undervisningstid_Betydningen_af_elevengagement_for_effekten_af_undervisningstid_pa_faglige_praestationer

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s