Hur stor betydelse har ämneskompetensen?

Vi måste se till att lärare får tillräckliga ämneskunskaper under lärarutbildningen. Det är svårt att acceptera svensklärare som inte kan skriva korrekt till exempel. Med tanke på att universiteten i ökande utsträckning bekymras över nybörjarstudenters kunskaper blir det än viktigare att lärarutbildningen bidrar till att ge blivande lärare gedigna kunskaper. Självklart måste det ha stor betydelse för elevernas möjligheter att lära – eller?

Jag förvånades när jag läste en dansk studie (2017) om vilken effekt lärares ämneskompetens har. I denna jämfördes resultatskillnaderna i matematik och danska i årskurs 6 och 9 mellan elever som haft olika typer av lärare:

  1. Lärare med lärarexamen och ämneskompetens
  2. Lärare som av skolledare värderats ha undervisningskompetens i ämnet som de fått ”på annat sätt” än lärarutbildning – det är ofta lärare som undervisat i ämnet i många år redan och/eller har undervisat i andra ämnen länge
  3. Lärare som inte har gått lärarutbildning och inte formellt har värderats ha fått undervisningskompetens ”på annat sätt”

För elevresultaten användes de danska nationella proven, som görs på dator och rättas av provprogrammet och inte av respektive lärare.

Först jämfördes grupp 1 och 2 mot grupp 3. Effekten på resultaten i årskurs 6 var statistiskt bevisad, men den var liten: ämnes- eller undervisningskompetens ansågs förbättra resultaten i sexan med 2,2%.

I nionde klass var däremot skillnaderna insignifikanta. I de kvalitativa intervjuer som genomfördes menade däremot många intervjupersoner att ämneskompetens var mycket viktig på högstadiet. Samtidigt poängterades att de allra flesta elever i högstadiet faktiskt undervisas av lärare med ämneskompetens: grupp 3 i undersökningen var avsevärt mindre i nionde klass än i sjätte, vilket gör det svårare att generalisera.

Det sägs vidare att det finns risk att skolledarna i alltför hög utsträckning har värderat att lärarna har fått undervisningskompetens på annat sätt. När de har värderat denna är det omöjligt för dem att bortse från lärarens andra kvalifikationer och personlighet, och det senare anses ha stor betydelse för elevernas resultat.

Därefter jämfördes också grupp 1 mot grupp 2. Där fann man att det fanns en klar positiv effekt av att man hade ämneskompetens i matematik i årskurs 6; däremot var förhållandet omvänt för danska: där fick de elever vars lärare ”bara” hade värderats ha undervisningskompetens bättre resultat. I matematik var det samma sak i årskurs nio, men där fanns ingen skillnad i danska.

Undersökningen visade även att det inte finns några resultatskillnader mellan de grupper som undervisats av lärare med mer eller mindre än tre års erfarenhet.

För elever från den lägsta socio-ekonomiska gruppen hade det avsevärt större betydelse för resultaten om läraren hade ämnes-/undervisningskompetens eller inte: skillnaden har räknats om till ”0,2 betygssteg”.

Självklart är studien inte helt överförbar till svenska förhållanden – både den svenska skolan och den svenska lärarutbildningen skiljer sig åt; ej heller finns något utrymme för en svensk skolledare att bestämma att en lärare har kompetens att undervisa i ett annat ämne än det han eller hon är utbildad i.

Ändå väcker den en del frågor. Spelar lång lärarerfarenhet alltså ingen större roll? En twittervän – jag har glömt vem – skrev någon gång att han eller hon ”ville be de elever han/hon haft under sitt första år om ursäkt”, och de flesta lärare blir väl – som vilken yrkesgrupp som helst – avsevärt säkrare i rollen med tiden. Men kanske kommer den säkerheten ganska snabbt?

Likaså är det intressant att skillnaderna var så markant bättre för elever från den lägsta socio-ekonomiska gruppen. Kan det bero på att man under lärarutbildningen lär sig om vikten av att nå ut till elever med mindre gynnsamma förutsättningar?

Studien utfördes av det danska Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd som ett led i kommunernas arbete med att försöka se till att 95% av lektionerna i grundskolan leds av lärare med ämneskompetens.

http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14940/Kompetenceudvikling-og-kompetencedaekning-i-folkeskolen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s