Är inkludering alltid rätt?

Nyligen har jag arbetat tillsammans med ”The Inclusion Trust”. De arbetar för att se till att marginaliserade barn och ungdomar får utbildning även om den vanliga skolan inte klarar att tillgodose deras behov. De försöker till exempel hitta alternativa sätt att lära och har en ”online learning community” där barn kan lära på andra villkor.

I februari publicerade de en rapport som handlade om vad vi bör göra med ”pushed out learners”, barn som inte går i den vanliga skolan. Trots att engelsk skola allmänt är bra finns det tusentals barn och ungdomar som inte går i skolan, bland annat för att de har blivit avstängda när de inte fungerar. Av de som blir avstängda är barn som får gratis skolmat (dvs familjen har mycket låg inkomst) klart överrepresenterade, liksom barn med olika typer av diagnoser. Många fler pojkar än flickor stängs av.

Rapporten visar att många av dessa barn har problem i skolan på grund av att de är hungriga, för att de inte hade nödvändiga baskunskaper när de började skolan och därför inte lär sig läsa ordentligt, eller inte har ett tryggt hem. De skriver ”om man inte har någonstans att sova och inte har mat så kan man knappast förvänta sig att de ska få bra skolresultat”. Likaså talar de om vikten av socialt och kulturellt kapital: ett barn vars föräldrar misslyckades i skolan har ibland närmast ”inbyggda förväntningar” på sig att också misslyckas, och ser inte vikten av skolan.

Är det rätta vägen att gå att försöka se till att alla barn alltid går i vanliga skolor? Olika personer har olika åsikter. Maggie Kalnins, som leder stiftelsen, menar att många av dessa barn med rätt hjälp skulle kunna gå i vanliga skolor. Ett nära samarbete med sociala myndigheter och BUP är bra, liksom att ha små grupper i vanliga skolor som kan fokusera på baskunskaper i läsning och matematik. Att ha en strukturerad skoldag hjälper också många.

Samtidigt menar man att det är viktigt att inte nödvändigtvis se specialskolor för elever som har blivit avstängda som något dåligt: de kan mycket väl vara en positiv lösning. En del barn klarar inte att gå i de väldigt stora skolor som finns i England idag – 900 elever är en vanlig storlek för elever som är 11-15 år gamla. Och i London är de små till ytan, både inomhus och utomhus.

Peter Hughes, en otroligt väl ansedd rektor vid Mossbourne Community Academy, en Hackeyskola som anses vara en av Englands bästa, pekar på problematiken kring att en skola skall fungera för alla:

“I wouldn’t allow and I would never allow one child to upset 29 others in a classroom and I would say for too long education has done that or has allowed that to go on. We’re seeing many failing schools around the country where everyone talks about the child; no-one’s talking about the other 29 children in the room. ‘We need to adapt and do this’, ‘we need to do this for this and this’ – and by the time you look at the list of that child’s stuff, the rest of the children have spent half the lesson not learning. For me, fundamentally, the mainstream school is to address the vast majority of students as best you possibly can.”

Jag håller med Peter om att det inte är fruktbart att enbart fokusera på det enda barnet. Hur upplever de andra 29 det? Men jag upplever att det inte har varit riktigt opportunt att tycka det i Sverige, där ledordet länge varit inklusion, oavsett effekten på andra elever. Jag har fått många kommentarer om att det vore hemskt för ett barn att plockas ur gruppen. Under det senaste året har jag dock flera gånger läst artiklar om barn vars föräldrar kämpar för att de skall få rätt att gå i särskilda skolenheter – de vill inte att deras barn tvingas till den ”vanliga” skolan.

Säkert är det av ekonomiska orsaker som mindre skolenheter mer sällan förordas som lösning. Vi bör dock se denna initiala kostnad mot långtidskostnaden för en person som inte klarar av skolan – den är mycket större. Att vända skolutvecklingen i Hackney kostade mycket – oerhörda summor – men idag skulle ingen säga att det inte var värt det.

Jag kan varmt rekommendera denna rapport för den som vill läsa mer om alternativa lösningar:

http://www.inclusiontrust.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/Inclusion-Trust_What-Now-For-Pushed-Out-Learners.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s