Varför tillåts skolklimatet gå så långt som på Värner Rydénskolan i Malmö?

Värner Rydénskolan i Malmö är stängd idag. Skyddsombudet stängde skolan i fredags för att säkerheten för lärare och elever inte kan garanteras. Det är en ovanlig åtgärd, så problemen måste ha funnits där länge.

I Sydsvenskan framgår det att det är en liten grupp elever som inte lyssnar på tillrättavisningar. Skolledningen kommer att tillbringa måndagen med att ” ta fram ytterligare kompletterande åtgärder och rutiner för vad vi ska göra”.

http://www.sydsvenskan.se/malmo/varner-rydens-hogstadielever-gar-till-stangd-skola-pa-mandag-1/

Hackney, där jag arbetade i 10 år, var på 90-talet och i början av 00-talet en skolkommun i kris. En skola benämndes ”Englands värsta skola”. Resultaten var generellt extremt dåliga och på en del skolor avlöste rektorerna varandra i hopp om mirakulöst kunna vända utvecklingen – innan de gav upp och tog arbete i ett ”bättre” område. I parlamentet stod Hackneys MP och vädjade till regeringen att ”göra något” för att vända utvecklingen. I kommunen skyllde de ansvariga på varandra.

Fem-tio år senare var Hackney en fungerande skolkommun där barn ville gå i skolan och föräldrar blev arga om de inte fick plats på en Hackneyskola. Idag är resultaten på alla nivåer i Hackney över genomsnittet i England, trots sämre demografiska förutsättningar. En mängd åtgärder har vidtagits för att möjliggöra denna resa.

Lösningen var bland annat att vara steget före. Ingen skola hade tillåtits att gå så långt som Värner Rydénskolan. Skolledning, skolkontor och skolpolitiker hade långt dessförinnan tagit fram handlingsplaner för vad som måste göras och följt dessa till punkt och pricka; med möten så ofta som behövdes. Varje skola hade en ansvarig i kommunens ”school improvement team” som var ansvarig för att all information om skolan skulle finnas tillgänglig – ingen skola skulle någonsin hamna i en situation som inte hade förutsetts. För en skola i kris där jag själv var med i processen att förbättra den träffades ett stort antal representanter varje tisdag mellan 8 och 9 under en hel termin för att gå igenom åtgärder som vidtagits sedan förra veckan; vad som skulle göras kommande vecka och för att utbyta information om eventuella nya problem som uppstått. Därefter hade situationen förbättrats och vi träffades mindre frekvent.

I England tillåts inte skolklimatet att gå så långt som det gör på en del håll i Sverige. Tyngdpunkten ligger på att alla elever har rätt till en gedigen skolgång, och om det finns elever som av olika skäl inte klarar av en vanlig skola så flyttar man på dem – de skall inte ha möjlighet att förstöra för andra elever. Det kan innebära stor ruljangs innan arbetsron infinner sig. De elever som flyttas kommer ofta först till en tillfällig skola där de kan få hjälp med t ex anger management eller andra uppförande/beteendeproblem och när de anses vara mogna att gå i vanlig skola kommer de till en ny skola där de får möjlighet att börja om.

Lärare och personal har befogenheter att ta itu med elever, men lärare förväntas inte använda lektionstid på att uppfostra elever: ofta sträcker sig deras uppdrag enbart till att meddela expeditionen att ”här finns en elev som inte fungerar och han/hon kan inte vara här längre”. Därefter tar annan personal ansvar för den elev som inte fungerar och läraren kan koncentrera sig på att undervisa.

Disciplinen är ofta hård – och många föräldrar och elever uppskattar det. I vår årliga undersökning om varför föräldrar väljer den skola de väljer kom ”disciplin” alltid bland de högst valda kriterierna.

Här är några exempel från en av Hackneys striktare skolor på vad som är tillåtet och inte tillåtet:

”The Academy has high expectations of all students and this includes having high expectations of students’ behaviour. The Academy is very strict and our emphasis on good discipline ensures that a calm learning environment is created in which every student can learn and feel safe. Students are expected to be respectful of one another and the Academy building, they will be expected to raise their hands and not call out, they will be expected to move around the Academy quietly and calmly and, most importantly of all, no student will ever argue with a member of staff or refuse to follow the instruction of a member of staff.”

Denna introduktion borde vara en självklarhet på alla skolor.

“Chewing gum is banned and any student found bringing chewing gum into the Academy will be punished. Sweets and crisps are also prohibited and students will be punished if they bring these items on site.”

Ingen behöver skräpmat eller godis i skolan.

“Any student arriving late must report to the punctuality officer in the Reception area.”

Lärare skall undervisa och inte använda sin tid på att rapportera för sen ankomst.

Det finns sanktioner:

“It is possible that during a student’s time at the Academy s/he may be kept behind in detention.  A student may be kept for a short period of time (up to 20 minutes) without prior notice. This is useful when dealing with minor problems of discipline which are always best dealt with quickly. /…/ If there is an incident of serious bad behaviour, students will be kept in the Academy until 6pm on the same day and parents may be asked to collect them.”

Att det finns en skoluniform menar många bidrar till att skapa en identitet för skolan – och man kan även ställa krav på hur en elev i skoluniform uppträder utanför skolan: ingen skola vill ha rykte om sig att elever i deras skoluniform bär sig illa åt på bussen på väg hem, och därför finns regler om vad som är tillåtet även utanför skolan:

“Students should go directly home at the end of the Academy day and will be punished if they are seen loitering or using local shops whilst in uniform.”

Det finns även regler om ett vårdat utseende:

  • “No jewellery to be worn, except for a single/ pair of small gold or silver stud earrings and a watch.
  • No other form of body piercing is allowed.
  • No make-up or nail varnish may be worn.
  • Hair should not be coloured or cut lower than ‘number two’ and there should be no hair markings or shaping of the hair.
  • Eyebrows must not be shaved or have any markings in them.
  • Hair should not fall over the eyes or, indeed, be untidy in any way.
  • For girls, only one ponytail for long hair and simple hair grips to keep hair back off the face.
  • For boys, hair should be tied back in one unit if longer than the top of their collar.
  • Hair must always be kept back off of the face.
  • Hair may be worn in plaited styles but with no topknots.”

http://www.mossbourne.hackney.sch.uk/parents-carers/new-starters/

Mossbourne räknas idag som en av Englands bästa skolor. Att ett antal av deras tidigare elever läser vidare i Oxford och Cambridge är en enorm fjäder i hatten för en kommun där ett stort antal människor lever i fattigdom och där arbetslösheten är hög. Det visar också att det går att vända en utveckling – om rätt inställning finns.

Tillbaka till Sydsvenskans artikel om Värner Rydénskolan. En elev i nian säger ”Man kan inte dra alla elever över en kam, det är bara en liten grupp som skapar oro. Det finns mycket annat man kan göra. De vuxna måste ta sitt ansvar och prata med föräldrarna till de stökiga eleverna. I värsta fall får man stänga av dem, säger Juan Cuneyd.”

Skall en elev i nian behöva tala om för skol- och kommunledningen att de måste ta sitt ansvar för den majoritet av eleverna som vill lära sig? Artiklar som denna får mig att vilja skicka in mina tidigare kolleger från Hackney i vårt ”Schools Requiring Additional Support”-team så att de får visa hur man kan göra för att visa majoriteten elever respekt och uppskattning – och hjälpa de elever som uppenbart inte får den hjälp de behöver för att fungera i samhället, varken av sina föräldrar eller av skolan.

Det är sorgligt att det får gå så långt som det gör i Malmö.

Annonser

En reaktion till “Varför tillåts skolklimatet gå så långt som på Värner Rydénskolan i Malmö?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s